Nabídka pravoslavné literatury - leden 2011

Předkládáme vám nabídku literatury, kterou je možno zakoupit v chrámu naší církvení obce v Hradci Královém. Pokud jste zdaleka, pošlete nám email na info@pravoslavihk.cz s vaší adresou a pošleme vám požadované knihy obchodním balíkem na dobírku, k ceně připočtěte poštovné 120 Kč.

TitulPopisCena (počet kusů)
Zlato se čistí v ohni, Vojtěch Šustek
O životě, oběti a smrti pravoslavného kněze ThDr. Vladimíra Petřka, jeho rodičů a sourozenců

Monografie Vojtěcha šustka přináší nejen zasvěcený a řadou archivních dokumentů precizně podložený pohled na období heydrichiády, nýbrž je především sondou do života, myšlení, odbojové činnosti a nakonec i oběti pravoslavného kněze Vladimíra Petřka.
Je dobře, že Petřkův statečný čin - nabídnuté pomoci pronásledovaným parašutistům-agentům, motivovaný především křesťanskou láskou a hlubokým vlasteneckým cítěním, je díky této práci připomenut. Jakož i památka jeho rodičů a sourozenců, kteří se stali oběťmi nacistického řádění, které následovalo po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha v létě roku 1942.
vydala PCO Hradec Králové ve spolupráci s nakladatelstvím Návrat domů 2008
100 Kč (199 ks)
Pravoslavný katechismus, biskup Gorazd
Gorazdův pravoslavný katechismus
Pravoslavný katechismus sestavil sv. vladyka mučedník Gorazd, biskup český a moravsko-slezský v roce 1940 jako učebnici pro výuku náboženství na školách a pro misijní potřeby české pravoslavné církve v dobách tzv. první republiky. Tento stručný katechismus (s nepatrnými redakčními úpravami v 2. vydání z r. 1950) vyšel již ve třech vydáních (poslední vydání je rozebráno a není k dispozici). Forma otázek a odpovědí, sloh, tématická šíře a hloubka probírané látky byly autorem zvoleny vzhledem k předpokládanému prioritnímu použití tohoto katechismu pro základní náboženskou výuku dětí a mládeže. (Pro výuku na základních školách byla látka určená starším žákům vyčleněna do poznámek umístěných u jednotlivých článků; obtížnost byla označena hvězdičkami před každou poznámkou.)
Při sestavování katechismu vycházel vladyka Gorazd ze zahraniční předlohy, kterou upravil pro misijní potřeby České pravoslavné církve. Dodnes je tento katechismus - i přes svou stručnost - základním přehledem věrouky a církevní praxe Pravoslavné církve v českých zemích. Protože od té doby nebyl modernější a obsáhlejší pravoslavný katechismus v češtině vydán, byl „Gorazdův katechismus“ (v podobě svého 2. vydání) převeden do digitální podoby. Po určitém váhání jsme dali přednost přesnému doslovnému převodu bez úprav obsahu (vyjma nepatrných a nepodstatných jazykových zásahů - a to jen v případech dnes už skutečně obtížně srozumitelných archaismů, kdy požadavek přístupnosti textu pro současného čtenáře nutně vyžadoval jazykovou korekturu). Cílem při zpracování textu bylo, aby tento „digitální katechismus“ nepozbyl autority, kterou původní dílo sv. Gorazda II. bezesporu má (i přesto, že kvůli časové vzdálenosti od jeho vzniku by již zasluhovalo novou redakci a rozšíření obsahu; a v neposlední řadě i opravu v některých jednotlivostech dobově ovlivněných západní věroukou).
Tento katechismus vyšel i v ruské jazykové verzi Горазд, священномученик. 1168 вопросов и ответов о православной вере. Киев, 2009 a odkazuje se na něj nedávno vyšlý článek diakona Georgia Maximova serveru www.pravoslavie.ru Диакон Георгий Максимов - Полемика с католицизмом в творениях священномученика Горазда, епископа Чешского и Моравско-Силезского
Vytiskla PCO Hradec Králové ve spolupráci s o. Janem Baudišem z Jihlavy
Verze v PDF zdarma ke stažení pro tisk na laserové tiskárně text barevná obálka
130 Kč (14ks)


Po 26. března 2012 15:48 Jirka Chráska

zpět